ABY TRUD NASZ NIE UCIEKŁ W ZAPOMNIENIE …

niedziela, 30-05-2021


Kilka myśli przywiezionych z tegorocznej 97. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę …

Pielgrzymka …

W tym roku (2021) 97. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę odbyła się 22-23 maja. Została przygotowana przez duszpasterzy metropolii szczecińsko-kamieńskiej, czyli archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Apel Jasnogórski …

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 52Pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła się w sobotę 22 maja Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Modlitwę apelową poprowadził przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia ks. bp Romuald Kamiński. W rozważaniach swych między innymi powiedział:

„Matko dziękujemy Ci za lekarzy, pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, ratowników medycznych, kierowców karetek pogotowia ratunkowego, psychologów klinicznych, wolontariuszy, których serca pobudziłaś w tym nadzwyczajnym czasie do świadczenia pomocy”.

Ksiądz biskup powierzył Maryi wszystkich pracowników Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wszystkich podległych im jednostek:

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 53

 (Zobacz Apel):

https://youtu.be/VPyr6CUGlVM

Postać św. Józefa …

Zamiarem organizatorów pielgrzymki była także chęć skoncentrowania uwagi środowiska medycznego wokół postaci św. Józefa, czczonego jako opiekuna Kościoła, rodzin, ale także jako patrona dającego „nadzieję ludziom chorym”. Wizerunek jego został wpisany w tegoroczny plakat pielgrzymkowy. Od św. Józefa mamy uczyć się służby, troski o człowieka słabego, chorego, potrzebującego pomocy. A ponieważ personel medyczny bardzo często staje wobec kruchości ludzkiego ziemskiego życia, zatem jeśli taka będzie wola Boża, św. Józef – jako patron dobrej śmierci – powinien się stawać orędownikiem, przez ręce którego mamy prosić o niebo, o zbawienie dla odchodzącego z tego świata, a powierzonego nam pod opiekę człowieka.

W tym roku nasze modlitwy koncentrowały się wokół słowa „Dziękuję” – chcieliśmy podziękować Bogu za wszystkich odważnych medyków, a więc lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych, którzy stanęli do walki o zdrowie i bezpieczeństwo chorych na COVID-19. Dziękowaliśmy za otrzymywane siły w codziennej służbie pacjentom oraz za wychodzenie z ogólnie rozumianego kryzysu zdrowotnego.

Droga Krzyżowa …

Po Apelu Jasnogórskim miało miejsce nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Tekst rozważań opracował ks. dr Grzegorz Cyran, zaś oprawę muzyczną Przemysław i Patrycja Szczotko. Rozważania tak były prowadzone, „abyśmy patrząc na Jezusa, mogli dostrzec w Nim drugiego człowieka, … pacjenta z naszych placówek medycznych, w których pracujemy”.

Po chwilach niepewności …

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 54Po ciągnących się chwilach niepewności, pracy, trudu i zmagania się z codziennością, ocieraniem się o śmierć i życie, wzgardę i zwykłe „dziękuję”, „hejt” i ludzkie poszanowanie oraz docenienie naszej pracy... – z czego się ogromnie cieszymy – doszła do skutku „97. Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę”. 

Dla wielu pielgrzymów był to czas wytchnienia, odpoczynku, modlitwy i umocnienia wewnętrznych sił, by nabrać nowej Wiary, Nadziei, Miłości, Odwagi i Mocy od Ducha Świętego, którego Uroczystość Zesłania – w dniu naszego pielgrzymowania Kościół celebrował. Obecność pielgrzymów na Jasnej Górze zawsze staje się istotnym świadectwem, że życie duchowe oraz przywiązanie do chrześcijańskiej wizji świata i człowieka są inspiracją i realnym umocnieniem w pełnieniu tak trudnej posługi.

Niektórzy wprost mówili: „Jestem lekarzem, ten czas jest doświadczeniem, czasem rekolekcji ogólnoświatowych. Tylko pytanie, czy potrafimy to tak odczytać? Pacjenci, tak samo jak nasze społeczeństwo, jedni są wdzięczni, potrafią nas docenić, inni wiadomo kontestują wszystko i wszystkich. My jesteśmy służbą zdrowia bez względu na to, co się dzieje. Realizujemy swoją misję pomocy” – ale, czy wszyscy tak myślą …

Poranna, niedzielna modlitwa …

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 55

Po porannej modlitwie o godz. 9:00 w Auli o. Kordeckiego, pielgrzymi wysłuchali konferencji formacyjnej pt.: „Czy wrażliwość wobec pacjenta jest jeszcze dzisiaj możliwa?”. Konferencję wygłosił ks. dr Grzegorz Cyran, usiłując pomóc nam rozeznać i przybliżyć: „co jest kruchością i małością, a co odpowiedzialnością i siłą w naszej ludzkiej i chrześcijańskiej wrażliwości”. Natomiast o oprawę muzyczną dla porannego, modlitewnego spotkania zadbał Przemysław i Patrycja Szczotko.

Msza św. na szczycie jasnogórskim …

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 56

Kulminacyjnym momentem Pielgrzymki Służby Zdrowia była niedzielna Msza Święta sprawowana o godzinie 11:00. Mszy Świętej przewodniczył bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia, a homilię wygłosił bp Stefan Regmunt.

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 57

Uczestniczyli w niej przedstawiciele służby zdrowia – z nielicznie wystawionymi pocztami sztandarowymi oraz przedstawiciele władz państwowych – między innymi: pan Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz senator Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu, który jest lekarzem.

 

List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy …

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 58

Przed celebracją List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, Piotr Ćwik. Oto treść tego listu (por. https://www.prezydent.pl)

Uczestnicy 97. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę

Ekscelencjo Księże Biskupie!
Czcigodni Ojcowie Paulini! Czcigodni Kapłani!

Szanowni Przedstawiciele zawodów i środowisk medycznych!

Drodzy Państwo!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Państwa doroczne spotkanie w jasnogórskim sanktuarium. Przyjmijcie Państwo życzenia dobrych i trwałych owoców tej pielgrzymki. Niech to wspólne doświadczenie pogłębi łączące Państwa więzi koleżeńskie oraz doda sił potrzebnych do realizacji szlachetnego posłannictwa, jakim jest służba chorym oraz ich bliskim.

Reprezentują Państwo społeczność, która w swojej pracy zawodowej staje codziennie wobec niezgłębionych tajemnic natury, trudnych dylematów moralnych oraz najważniejszych pytań: o sens cierpienia i przemijania, a także o istotę i granice człowieczeństwa. Wierni idei hipokratejskiej, biorąc odpowiedzialność za swoich pacjentów i podopiecznych, niejednokrotnie narażają Państwo własne zdrowie, a nawet życie. Aby sprostać tym wysokim wymaganiom potrzeba odwagi, pogłębionej motywacji oraz wrażliwości na potrzeby bliźnich. Państwa dzisiejsza obecność na Jasnej Górze jest świadectwem przekonania, że życie duchowe oraz przywiązanie do chrześcijańskiej wizji świata i człowieka mogą być inspiracją i realnym wewnętrznym umocnieniem w pełnieniu tak trudnej misji.

Pandemia COVID-19, trwająca w naszym kraju od ponad roku, dobitnie przypomniała godność i znaczenie zawodów medycznych. Wciąż znajdują się Państwo na pierwszej linii walki z globalnym zagrożeniem. Również ten fakt – obok wymiernych korzyści, które odnoszą pacjenci i zagrożeni chorobą – jest niezwykle cennym świadectwem, przejawem autentycznej międzyludzkiej solidarności i postawy prospołecznej. Wierzymy, że to ciężkie doświadczenie zbliża się ku końcowi. Trzecia fala zakażeń wirusem SARS-CoV-2 już za nami. Rosnąca liczba ozdrowieńców i zaszczepionych powoduje, zgodnie z oczekiwaniami, stopniowy spadek liczby infekcji, hospitalizacji i zgonów. Przed systemem opieki zdrowotnej rysuje się teraz nowe, ważne zadanie – leczenie i rehabilitacja tych spośród nas, którzy zmagają się z powikłaniami po przejściu choroby COVID-19. Jestem przekonany, że Państwa doświadczenia zebrane w ciągu minionych kilkunastu miesięcy oraz wsparcie właściwych organów państwa okażą się pomocne. Pragnę też zaznaczyć, że podzielam opinię ekspertów wskazujących, że kryzysowa sytuacja, w jakiej znalazł się ostatnio polski system opieki zdrowotnej, wymusiła przyspieszenie i bardziej zdecydowany charakter działań naprawczych w tej niezmiernie ważnej dziedzinie funkcjonowania państwa. Będę wspierał rozwiązania, które zyskają uznanie nie tylko znawców przedmiotu, ale też samych medyków i pacjentów.

Raz jeszcze z głębi serca dziękuję Państwu oraz wszystkim Państwa Koleżankom i Kolegom za profesjonalizm i poświęcenie, z jakimi stawiliście czoła obecnemu bezprecedensowemu wyzwaniu. Wyrażam nadzieję, że jako państwo i społeczeństwo wyjdziemy z tej z próby wzmocnieni, bardziej solidarni i bardziej zjednoczeni wokół idei dobra wspólnego. Ponawiam życzenia udanego przebiegu tegorocznej pielgrzymki i serdecznie Państwa pozdrawiam.

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 49

Celebracja …

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 60

Na początku Mszy św. bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia przypomniał, że:

„… na Jasną Górę przychodzą tu nie tylko medycy, ale ci, którym służmy (przychodzą tu także pacjenci)... Przybywamy na to święte miejsce, by publicznie wyrazić wdzięczność. Na początku podziękować Panu Bogu, ale kiedy przychodzimy tutaj, na to miejsce święte chcemy, obok Pana Boga, w sposób szczególny podziękować również pracownikom służy zdrowia…”

Kilka myśli z kazania …

W kazaniu bp Stefan Regmunt, wieloletni przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia podkreślał, że:

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 64

„Dzisiaj wszystkim oddanym sprawie likwidacji pandemii, świeckim i duchownym, na tym świętym miejscu mówimy dziękujemy. Dziękujemy za tych wszystkich pacjentów, którzy wrócili do rodzin i za wszystkie inicjatywy, by ratować życie i zdrowie. Niech Bóg wynagrodzi za tę piękną postawę służby człowiekowi (…) dziękujemy Bogu za to, że … to zło, które nas krępuje, … odbiera radość życia, powoli odchodzi”. (…)

Czas pandemii pokazał jak ważny jest drugi człowiek, nie tylko medyk, ale ktoś z rodziny, sąsiad, kapłan (…), bo brak drugiej osoby blisko prowadzi do depresji, poczucia osamotnienia. (…)

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 65Pandemia ukazała ile w ludzkich sercach jest dobra, miłości, współczucia, empatii, otwarcia na drugiego człowieka, niezależnie od wieku. (…) czas pandemii nauczył nas też, jak ważnym elementem życia ludzkiego, są potrzeby duchowe: spotkanie z kapelanem, spowiedź, modlitwa w szpitalnej kaplicy, nie tylko pacjentów, ale też personelu medycznego. (…)

Przychodzimy tu, by razem z Matką Najświętszą prosić Boga o orędownictwo i błogosławieństwo w budowaniu nowej rzeczywistości po pandemii. (…)

Z uznaniem obserwujemy działania pokoronawirusowe, życie stawia służbę zdrowia i wszystkich Polaków przed nowymi zadaniami, wszyscy powinniśmy czuć się współodpowiedzialni za budowanie programu na czas po ustaniu pandemii. (…)

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 66Potrzeba troski o nowe zastępy lekarzy i pielęgniarki, jednak wcześniej musimy pokazać szacunek do nich, budować dobrą atmosferę rodzinną w rozładowywaniu konfliktów, roztropnie domagać się rozwiązywania ważnych i koniecznych problemów, by młodzi chcieli tę drogę wybrać. (…)

Liczymy też na pacjentów, by zwracali się z taktem, podejmowali dojrzały dialog, szanowali pracę i mądre działania dla dobra Ojczyzny. (…) Do budowania pomyślnej przyszłości przyzywał wstawiennictwa patronów Służby Zdrowia, w tym bł. Hanny Chrzanowskiej i Sług Bożych Matki Czackiej i kard. Stefana Wyszyńskiego”.

Akt zawierzenia Służby Zdrowia …

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 67

Na zakończenie Mszy św. pracownicy służby zdrowia dokonali aktu zawierzenia Służby Zdrowia Jasnogórskiej Matce Kościoła. Wyznaczono także następne diecezje do zorganizowania przyszłorocznej 98. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia Na Jasną Górę (21-22 maja 2022 r.).

Modlitwa za zmarłych …

Pielgrzymi modlili się także za zmarłych pracowników służby zdrowia oraz za zmarłych pacjentów. A trzeba zauważyć i przypomnieć, że na skutek COVID-19 zmarło około 500 naszych kolegów i koleżanek – w tym 222 lekarzy i 161 pielęgniarek.Pielgrzymk Jasna Gora 2021 69

Ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia zaznaczył, że: „U Matki w domu otrzymujemy uśmiech. U Matki w domu otrzymujemy nadzieję, ale jako dzieci przychodzimy także z bólem, bo wiele koleżanek i kolegów z polskiej służby zdrowia zakaziło się i zmarło”.

Krajowy duszpasterz zauważył, że w walkę z pandemią włącza się także wielu kapłanów, kapelanów szpitalnych i tych, którzy jako wolontariusze zgłosili się do posługi w szpitalach tymczasowych.

„Wszystkim (…) świeckim i duchownym, dziękujemy. Niech Bóg wynagrodzi za tę postawę służby człowiekowi”.

Kto uczestniczył …

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 70W tym roku, przy tronie Madonny Jasnogórskiej w ramach Pielgrzymki Służby Zdrowia z powodu pandemii i obostrzeń, a także pewnie z innych powodów, zgromadziło się zaledwie około 400 osób.

Do tej liczby trzeba dodać jeszcze pieszych pielgrzymów z Łowicza i kilka grup dzieci „pierwszokomunijnych”. „Łowicka Piesza Pielgrzymka” jest jedną z najstarszych w Polsce – w tym roku była to dla nich już 366. Pielgrzymka. Warto wspomnieć, że 126 lat temu pątnicy z Łowicza uprosili ustanie zarazy cholery, która dziesiątkowała ich miasto.

Podziękowanie dla pielgrzymów z diecezji rzeszowskiej …

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 72

Z naszej diecezji rzeszowskiej na tegoroczną pielgrzymkę przyjechało jedynie dwa autokary (ze Szpitala z Rzeszowa z „Lwowskiej” i z Sędziszowa Małopolskiego) oraz kilkoro pielgrzymów własnym transportem. Ogólnie było nas około 75 osób, co w zestawieniu z 400. osobową reprezentacją z całej Polski, nie do końca rozczarowuje. Tym bardziej, że Podkarpacie było jeszcze reprezentowane przez pielgrzymów z innych szpitali spoza naszej diecezji.

Pielgrzymk Jasna Gora 2021 74

Zatem bardzo serdecznie dziękuję tym pielgrzymom, którzy odważyli się podjąć trud pielgrzymowania na Jasną Górę – do Tronu Naszej Matki i Królowej, do miejsca, w którym zawsze czujemy się pod Jej szczególną opieką i prawdziwie bezpieczni, wolni. Dziękuję również tym, którzy w trakcie naszego pielgrzymowania podejmowali obowiązki w pracy, w ramach zorganizowanych zastępstw oraz tym, którzy wspierali nas swoją modlitwą.

Ks. Jacek Kaszycki

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

Diecezji Rzeszowskiej

Kapelan Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM