ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE

sobota, 01-05-2021


Rozpoczynamy chyba jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Bezwarunkowo jest to miesiąc, w którym dostrzegamy największe przemiany w przyrodzie. Tradycyjnie jest on w Polsce powiązany z pobożnością maryjną, która realizuje się w świętach i wspomnieniach Maryjnych, a przede wszystkim w nabożeństwach, które można usłyszeć nie tylko w świątyniach, ale także wokół kapliczek przydrożnych, które jeszcze dość często gromadzą ludzi na modlitwie zanoszonej przez wstawiennictwo Maryi. Zwyczaj ten w Polsce został zainicjowany w XIX wieku, a nazywany jest majówkami.

Nabożeństwa te w swej zasadniczej części, czyli Litanii Loretańskiej, są oddaniem czci Maryi i wysławianiem jej wielkich cnót i przywilejów, którymi obdarzył ją Bóg. Litanię można by nazwać zbiorem komplementów, który był tak mocno propagowany w Loretto, że to właśnie od tego włoskiego miasta pochodzi nazwa całej litanii zatwierdzonej do publicznego odprawiania przez papieża Sykstusa V w 1578 r. Oczywiście poszczególne tytuły były używane do modlitwy i mówienia o NMP już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, co potwierdzałoby, że część z nich pochodzi z Domku Loretańskiego, czyli tego w którym miała mieszkać Maryja po Wniebowstąpieniu Jezusa. Litania cały czas rozwijała się, bo chrześcijanie kolejnych wieków nie ustawali w komplementowaniu Maryi, przez wstawiennictwo której zyskiwali niezliczone łaski.

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła 28 sierpnia 2020 r. polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań Litanii loretańskiej. Są to wezwania: „Matko miłosierdzia”, „Matko nadziei”, „Pociecho migrantów”. W obecnym kształcie Litania loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej.

Niezależnie od swojej historii, która sięga Akatystu ku czci Bogurodzicy, Litania Loretańska ma być prowokacją dla każdego z nas do formułowania osobistych komplementów dla Matki Bożej, w których wybrzmi własna historia modlitwy i relacji każdego z nas wobec Maryi.

W naszej kaplicy nabożeństwa majowe są codziennie o godz. 14.30, a w niedzielę i święta o godz. 10.30.

Zadbajmy o kapliczki i wizerunki Maryi. Zachowując obowiązujące zasady podtrzymujmy także zwyczaj gromadzenia się przy nich na wspólnej modlitwie.

Zachęcamy i zapraszamy.

Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, — zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, — zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, — zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, — módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko miłosierdzia,

Matko łaski Bożej,

Matko nadziei,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pociecho migrantów,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo różańca świętego,

Królowo rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,  i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

* * *

Werset i orację można według uznania dostosować do okresu liturgicznego.

W okresie Adwentu

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny,  spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, * w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

W okresie Narodzenia Pańskiego

P. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.
W. Bogurodzico, przyczyń się za nami.

Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia,  spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje na wszystkie wieki wieków. W. Amen.

W okresie Wielkanocy

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu,  spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

* * *

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Źródło: Liturgia Godzin. Wezwania „Kyrie... Christe...” na początku litanii, skrót „P.” w wersecie końcowym, modlitwy okresowe oraz Antyfona „Pod Twoją obronę” i Modlitwa św. Bernarda wg uchwały ujednolicającej nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020. Kolorem oznaczono nowe wezwania wprowadzone przez Papieża Franciszka, zatwierdzone w wersji polskiej w uchwale nr 28/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM